Wednesday, July 28, 2010

Program Kecemerlangan Nahwal Imtiaz

Sektor Pendidikan Islam,Jabatan Pelajaran negeri Kelantan telah meganjurkan Program Kecemerlangan Nahwal Imtiaz di SMKA Melor pada 22 hingga 24 Julai 2010.

Antara objektif program adalah untuk memberi pendedahan tentang teknik-teknik menjawab Bahasa Arab.Selain itu, menambah pengetahuan sedia ada melalui aktiviti pengayaan bahasa.

Pengisian program:slot motivasi,pendedahan format baru PMR & panduan menjawab soalan,bengkel dan pengayaan bahasa.

Kumpulan sasaran:Calon PMR SMKAM 2010

Terima Kasih kepada semua yang telah menjayakan program ini.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...