Thursday, November 19, 2009

Permohonan ke SMKA 2010

Permohonan masuk ke SMKA/SABK 2010
Sukacita dimaklumkan bahawa murid-murid yang tamat Tahun Enam Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Tahun 2009 adalah layak memohon belajar di Tingkatan Satu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Tg. Amalin A’ishah Putri, Kota Bharu bagi sesi pengajian Tahun 2010. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang
memenuhi kriteria seperti berikut :
1. Lahir pada Tahun 1997
2. Tamat persekolahan Tahun 6 pada Tahun 2009
3. Memperolehi sekurang-kurangnya 4A 1B dalam UPSR 2009
4. Menduduki Ujian Pencapaian Kelas KAFA (UPKK) 2008
5. Mengisi borang permohonan ke Tingkatan 1 SMKA/ SABK 2010
6. Menduduki Ujian Kelayakan ke Tingkatan 1SMKA/SABK 2010

Borang permohonan boleh dimuat turun di sini

Borang yang telah siap disempurnakan,perlu dihantar ke sekolah asal atau PPD berhampiran.
Tarikh tutup: 30 November 2009
Tarikh Ujian: 5 Disember 2009

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...